Home

Wie zijn wij?

Activiteiten

Contact

Natuurgebieden

Publicaties

Projecten

Lid worden

Archief

Links

Waarnemingen

De Dijle Levend door Leuven

De Dijle levend door Leuven is een project van Natuurpunt Leuven dat enkele jaren geleden van start ging. Het Dijleproject brengt onze visie op natuur in de stad naar voor, toegepast op de Dijle. Concrete voorstellen steunen op volgende drie pijlers : ruimte voor water, ruimte voor natuur en ruimte voor de mens. :
http://www.natuurpuntleuven.be/dijleproject/f-dijleproject.html

Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Enkele maanden geleden zijn we met een aantal verenigingen van start gegaan met het project “Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad”. Vanuit onze bezorgdheid voor de natuur proberen we ervoor te zorgen dat het thema “natuur in de stad” meer aan bod komt bij het beleid. Naarmate steeds meer mensen in de steden wonen - ondertussen al meer dan 50 procent van de wereldbevolking - is aandacht voor stedelijke natuur meer dan noodzakelijk.
meer lezen

Nieuwsbrieven: Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Nieuwsbrieven Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad Nieuwsbrief 24/03/2011: klik hier
Nieuwsbrief 29/04/2011: klik hier
Nieuwsbrief 30/05/2011: klik hier
Nieuwsbrief 30/06/2011: klik hier
Nieuwsbrief 30/08/2011: klik hier
Nieuwsbrief 30/09/2011: klik hier
Nieuwsbrief 30/10/2011: klik hier
Nieuwsbrief 28/02/2012: klik hier

Artikel De Boomklever (tijdschrift Natuurstudiegroep Dijleland, jaargang 39 - juni 2011): Project Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad

Natuur(be)leven in de groene ruimtes van de Leuvense binnenstad Met dit project wordt geprobeerd meer beleidsaandacht te verkrijgen voor het thema "natuur in de stad". Naarmate steeds meer mensen in de steden wonen - ondertussen al meer dan 50 procent van de wereldbevolking - is aandacht voor stedelijke natuur meer dan noodzakelijk. Dit project wil concrete voorstellen aanreiken die de kansen voor planten en dieren in de stad kunnen verhogen.

Volledig artikel: klik hier
Website Natuurstudiegroep Dijleland: http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/

 

Laatste update: 21 september 2011