Wildlife Taxi Team

Momenteel bevindt er zich een blinde vlek ter hoogte van centraal Vlaams-Brabant. Jaarlijks krijgen de omliggende VOC’s heel wat meldingen uit deze regio. Wegens tal van verbindingsproblemen is het echter een behoorlijke uitdaging om in centraal Vlaams-Brabant te zorgen voor een efficiënte dienstverlening.

Vogelbescherming Vlaanderen bouwde daartoe samen met de omliggende VOC’s en de provincie Vlaams-Brabant aan een stevig vertakt vrijwilligersnetwerk in die regio, gedoopt onder de naam Wildlife Taxi Team of kortweg: WTT.

Dit netwerk van vrijwilligers staat in voor het afhandelen van meldingen en het overbrengen van wilde dieren naar de dichtstbijzijnde VOC’s.

Het Wildlife Taxi Team kan je bereiken op het nummer 03 331 97 00 van 09:00 tot 17:00 uur.

Bij dringende gevallen kan je ook terecht bij Koen De Troyer, regiocoördinator WTT Vlaams-Brabant: 0491 91 33 85

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon