Links

Onze Natuurgebieden

Gewestelijk en Regionaal

Werkgroepen van Natuurpunt

Cursusaanbod

 • Natuurpunt.Educatie
  Natuurpunt Educatie stelt zich tot doel mensen te vormen die inzetbaar zijn op het vlak van natuurstudie en -behoud. Met educatie rond natuurstudie, -behoud en -beheer is het uiteindelijk de bedoeling het maatschappelijk draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen te vergroten.
  http://www.natuurpunt.be/educatie

 

Andere Natuur- & milieu-verenigingen

Overheid

 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
  Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan. Verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, uitvoert of erin geïnteresseerd is.
  http://www.inbo.be
 • Agentschap Voor Natuur en Bos
  Agentschap van de Vlaamse Overheid dat instaat voor uitvoeren en ondersteunen van het beleid, duurzaam beheren en versterken van natuur, bos, parken en openbaar groen in Vlaanderen.
  http://www.natuurenbos.be
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  Speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.
  http://www.vmm.be

Internationaal

 • Wereldnatuurfonds (WWF)
  WWF wil helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven, en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten.
  http://www.wwf.be
 • Belgian Biodiversity Platform
  The Belgian Biodiversity Platform is an integrated network of people and institutions funded by the Belgian Federal Science Policy to facilitate dialogue and collaboration between scientists in Belgium and abroad, in the field of biodiversity. We actively contribute to the collection, linkage and on-line publication of data and metadata related to biological diversity study and conservation.
  http://www.biodiversity.be
 • Greenpeace
  Internationale milieuorganisatie die milieuproblemen aan de kaak stelt en oplossingen stimuleert met als doel een gezond en duurzaam evenwicht tussen mens en milieu.
  http://www.greenpeace.be
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon