Beleid

Dijle in de stad is geld waard

Stad Leuven heeft een dossier ingediend in de hoop Europese subsidies los te weken voor projecten die de Dijle zichtbaarder maken in de stad. Onder meer aan de Sluisstraat, de Lei, de Janseniustoren en in Hertogendal herovert de rivier zijn plek in het straatbeeld. (Bron: Het Nieuwsblad)
>> Dijle in de stad is geld waard

Stad Leuven ondertekent Charter Biodiversiteit

Op zondag 18 mei 2008 ter gelegenheid van Wijgmaalbroekdag ondertekende Leuvense Schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani het Charter van de Biodiversiteit. In deze overeenkomst tussen de stad Leuven en Natuurpunt afdeling Leuven engageert de stad Leuven zich om een actief natuurbeleid op te zetten, hiervoor beleidsplannen en doelstellingen voorop te stellen, actief te werken aan de bescherming van kwetsbare of bedreigde soorten en biotopen zoals het Wijgmaalbroek.
>> Charter Biodiversiteit

Luchtfoto
>> Natuurgebieden
>> Activiteitenkalender
>> Natuur in de stad
>> Wandelen
>> Geef om Natuur
Natuurpunt Leuven