Wijgmaalbroek

WijgmaalbroekHet Wijgmaalbroek is een veelbelovend natuurgebied ten noorden van Leuven. Het ligt in Wijgmaal in (en op de rand van) de Dijlevallei. Bloemenrijke hooilanden en bosjes (met Zwarte Els als typische boomsoort) met een rijke voorjaarsflora wisselen mekaar af.

De hooilandjes worden - zoals de landbouwers het lang geleden deden - één of tweemaal per jaar gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Zeer arbeidsintensief maar het leidt tot een grote diversiteit aan planten. Dat het Wijgmaalbroek een stukje waardevolle natuur is, vertellen ons de diersoorten die er voor komen zoals Bosuil en IjsvogelZomertortel, Nachtegaal, Grote Gele Kwikstaart en Sprinkhaanzanger zijn in Vlaanderen zeldzaam geworden maar komen in het Wijgmaalbroek nog voor. Een bijzondere vlinder is de sleedoornpage, die haar eitjes afzet op de sleedoorn. Ook de zeldzame kamsalamander komt hier nog voor.

Qua flora vinden we er volgende opmerkelijke soorten: Dotterbloem, Gevlekte aronskelk, BosanemoonSlanke sleutelbloem, Dagkoekoeksbloem, Knolsteenbreek, Gele Lis, Margriet en zelfs de zeer zeldzame Wilde narcis. Sinds enkele jaren duikt de Bosorchis opnieuw op in één van de hooilanden.

Regelmatig organiseert Natuurpunt Leuven activiteiten (wandelingen, werkdagen...) in het Wijgmaalbroek. Raadpleeg onze activiteitenkalender. Wie op eigen houtje graag Wijgmaalbroek wil verkennen, kan een digitale versie van de wandelfolder bekijken. Een papieren versie is eenvoudig op aanvraag te verkrijgen bij de conservator.

Meer info:
Mark Lehouck, conservator Wijgmaalbroek, 016/44.49.36, Mark.Lehouck[apenstaart]pandora.be

Andere natuurgebieden in Leuven zijn: de Koeheide en Lovenarenbroek

>> Website Wijgmaalbroek

 

Natuurpunt Leuven