Home

Wie zijn wij?

Activiteiten

Contact

Natuurgebieden

Publicaties

Projecten

Lid worden

Archief

Links

Waarnemingen

Oude website Natuurpunt Leuven

De website van Natuurpunt Leuven is volledig vernieuwd in 2011. Aangezien sommige links misschien nog niet zullen werken in de nieuwe website, blijft de oude website voorlopig nog online. Als u de oude website wil bezoeken: klik hier

Presentaties symposium 'Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit' (06 december 2012)

Op 6 december 2012 organiseerden de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) en Natuurpunt Oost-Brabant, in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, het symposium 'Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit'.
U kan de presentaties van de lezingen en de stellingen van het debat onder dit bericht downloaden.

Thema: naar leefbare en duurzame 'compacte' woongebieden

Belang van groenruimte voor een leefbare stad
- Groenruimte maakt een stad leefbaar. Het maakt sport, spel en ontspanning mogelijk en het brengt zuurstof in de stad. Vandaag heeft lang niet iedereen toegang tot het weinige groen.
- Meer groen in de stad is een antwoord op de klimaatverandering en een manier om milieudoelstellingen te halen.
- Ook fauna en flora varen er wel bij.

Streven naar een compactere stedelijke ontwikkeling
Ook de ruimtelijke ordening staat voor een grote uitdaging de komende jaren. Alleen een compactere stedelijke ontwikkeling kan immers de druk op het buitengebied doen afnemen. Doelstellingen voor de verdichting van het stedelijk weefsel moeten in harmonie gebracht worden met verschillende leefbaarheids- en milieudoelstellingen.

Het symposium 'Stedenbouw, groenvoorziening en biodiversiteit' van 6 december 2012 wou handvatten aanreiken om deze beide uitdagingen samen aan te gaan en zo tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van woonomgevingen te komen. Zowel de ruimtelijke aspecten als de ecologische basisprincipes en natuurvriendelijke maatregelen kwamen uitgebreid aan bod.

Presentaties: klik hier


Walk for Nature 2012 Abdij van Park Heverlee

Op 30 september, was er de succesvolle Walk for Nature in het unieke erfgoedkader van de Abdij van Park met als focus ‘Natuur in stad en dorp’. Een 1000-tal deelnemers en een geslaagd symposium met ruime belangstelling waar duidelijke perspectieven voor concrete beleidswerking rond natuur- en biodiversiteit in onze steden en gemeenten na de gemeenteraadsverkiezingen werden gegeven. Ook hier werden de grondvesten gelegd voor een duurzame samenwerking met de Vrienden van de Abdij van ‘t Park en het Leuvens Historisch Genootschap rond een concreet gemeenschapsproject. Volgend jaar staan we hier terug.

Fotoreportage Eric Malfait: klik hier (pdf)


Zondag 20 november 2011: Dag van de Natuur in Lovenaerenbroek

Dag van de Natuur 2011

Natuurpunt Leuven en Scouts Vlierbeek staken de handen uit de mouwen in Lovenaerenbroek.
Foto's: klik hier


Creditzijde: 200 bomen voor 50 reizigers

Binnenkort staan er op aarde 200 bomen meer dan voorheen. Een aangename gedachte. Los van de technische details - iets met wortels en in de grond stoppen - hoe komen die daar?

Op zaterdag 5 maart 2011 vertrokken 45 zesdejaars en 5 leerkrachten van het Paridaensinstituut Leuven op laatstejaarsreis naar Rome. Ze keerden terug op vrijdag 11 maart. Tussen heen- en terugreis werden straatstenen bewandeld, kunstwerken bewonderd, kerken bezocht. Het reisconcept fluctueerde tussen extreme citytripping en total body workout. Maar het was de blaar wel waard: Pantheon en Piazza Navona, Colosseum en Palatijn, Vaticaan en Sint-Pieter, Caravaggio en Bernini, basilieken en catacomben ... ‘en veel meer’. Dat alles verpakt in thema’s à la ‘pausen’, ‘renaissance’, ‘barok’, met aandacht voor de ironie van de geschiedenis. Plús pizza, gelato en Berlusconi. Wie een week naar Rome gaat, weet dat het onmogelijk is om alles te zien. Maar wie een week naar Rome gaat, heeft wel zo’n beetje de morele plicht om er alles uit te halen wat er uit te halen valt. De voornaamste reden daarvoor, is wat rónd al dat opgesomde fraais zit: de heen- en terugreis.

Je kan naar Rome met de bus. Je kan zelfs met de trein, al is dat een heel gedoe. Beide opties zijn echter behoorlijk tijdrovend (en slaapdepriverend?). Zeker geconfronteerd met de beperkte duur van de ‘krokusvakantie’, is een mens / zijn 50 mensen geneigd het vliegtuig te nemen. En dat betekent: gigantisch veel CO² uitstoten: zo’n 33 ton (Ja. Echt.) Binnen de ‘begroting’ van de reis werd dan ook een som apart gehouden voor de zogenaamde ‘ecocompensatie’. Wie via de geijkte websites wil compenseren, betaalt voor die massa zo’n 800 euro.  Gedeeld door 50: 16 euro per reiziger. ‘Voor de prijs van een gelato per dag ...’ De afwegingen over de besteding van dat bedrag blijven u bespaard.

Op vrijdag 20 mei 2011 werd tijdens de ‘Romereünie’ een check overhandigd aan Natuurpunt - uiteraard gevolgd door de noodzakelijke storting. ‘Al honderden jaren gaan pelgrims naar Rome om te boeten voor hun zonden. Wij boeten ná de Romereis voor ónze zonde. Vroeger kochten pelgrims aflaten, wij kopen een eco-aflaat.’ Aldus één van de organisatoren, net iets te retorisch na de schooluren. De leerlingen lieten het niet aan hun hart komen. Als de aankoop van een ‘bomenpakket’ van 40 euro Natuurpunt 10 bomen en 10 m² grond oplevert, gaven/kregen de Romereizigers dus 200 m² grond en 200 bomen cadeau. Vier bomen per persoon! Uiteraard beseffen de Romereizigers dat ze daarmee de wereld niet hebben gered. Maar er staan binnenkort op aarde 200 bomen meer dan voorheen. Ze komen er alleszins bij aan de creditzijde.

W. Heylen - B. Vantomme


 

Praatcafé Natuurpunt Leuven: maandag 21 maart 2011

Dag van de Natuur 2010 in Lovenarenbroek
Samen met de Scouts van Vlierbeek en andere vrijwilligers hebben we letterlijk bergen werk verzet op de Dag van de Natuur. Het was zeer leuk en iedereen heeft het reservaat fantastisch geholpen. De moerassprinkhaan en de waterschorpioen zullen jullie volgend jaar dankbaar zijn. Foto's zijn te vinden op: http://foto.zita.be/5408874162

 

Laatste update: 9 Mei, 2015