StadsnatuurNatuur in de stad

Leuven is uiteraard voor een groot deel verstedelijkt. Maar ook in de stad is natuur aanwezig, vaak meer dan men zou verwachten. Denk maar aan de vele vogels en vlinders die we in stadstuinen en parken kunnen aantreffen. In de voegen van stenen (gebouwen, muren, stenige oevers van de Dijle) groeien allerhande interessante planten die zich daar spontaan zijn komen vestigen. In de Dijle werden bij recente metingen 13 vissoorten gevonden.

Concreet zet Natuurpunt Leuven zich in voor meer stadsnatuur met het project De Dijle Levend door Leuven.

Met het zwaluwenproject wil Natuurpunt Leuven ism Stad Leuven op zoek gaan naar geschikte nestlocaties voor gierzwaluwen en huiszwaluwen.

Op de grote toren van St-Maartensdal werd een nestkast geplaatst voor slechtvalken.

In het kader van het Charter Biodiversiteit heeft Natuurpunt Leuven een aantal concrete acties uitgewerkt voor meer natuur in het buitengebied, maar ook in de binnenstad, zoals de Remyvest waar onder andere nog Ruige weegbree groeit.

>> Natuurgebieden
>> Activiteitenkalender
>> Wandelen


Natuurpunt Leuven