Natuurgebied Natuurreservaten Reservaat Natuurgebieden

Ondanks het feit dat de natuur steeds meer door de wetgeving wordt beschermd, zien we iedere dag nog kostbare natuur onherroepelijk verloren gaan. Dit komt vooral omdat de druk om de open ruimte in te palmen (vol te bouwen), zeer groot is. De beste manier om te voorkomen dat natuur verloren gaat, is de aankoop (evt. ook huren) van waardevolle natuurgebieden.

Natuurpunt Leuven beheert momenteel drie natuurgebieden:
Voor info over wandelingen en werkdagen in onze natuurgebieden, raadpleeg onze activiteitenkalender.

Andere natuur-, bos- en parkgebieden op Leuvens grondgebied:
In het kader van het Charter Biodiversiteit, heeft Natuurpunt Leuven een aantal voorstellen uitgewerkt voor deze gebieden en voor de wegbermen in beheer door de groendienst. Verder is er ook nog heel wat natuur in de stad.

Koeheide

>> Geef om Natuur


Natuurpunt Leuven