charter biodiversiteit

Countdown 2010
Al verschillende jaren werken de stad Leuven en de Leuvense afdeling van Natuurpunt vzw vruchtbaar samen. Zo was er in het verleden al een samenwerking rond de tentoonstelling de Dijle Levend door Leuven en werd vorig jaar een gezamenlijk project opgestart rond de bescherming van gier- en huiszwaluwen. Via overleg wordt ook in andere dossiers (uitwerking van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan, beheer de Bron of Heiberg) samengewerkt.

Charter

Om deze samenwerking te bekrachtigen en te optimaliseren, worden dit jaar opnieuw een aantal projecten opgezet. Op vraag van Natuurpunt vzw gebeurt dit in het kader van een Charter voor de biodiversiteit, een campagne waarmee Natuurpunt Oost-Brabant de samenwerking met de verschillende gemeenten in het werkingsgebied wil intensifiŽren.

Ter gelegenheid van Wijgmaalbroekdag op 18 mei 2008 wordt dit charter plechtig ondertekend door schepen Mohamed Ridouani. De ondertekening vindt plaats op het marktplein van Wijgmaal om 14.00 uur.

Nieuwe acties

In het kader van dit charter start de milieudienst in samenwerking met Natuurpunt v.z.w. een tweede zwaluwencampagne. Aan enkele stadsgebouwen en heel wat gebouwen van bedrijven en inwoners worden kunstnesten of gierzwaluwkasten opgehangen. Tegelijk wordt een sensibilisatiecampagne gevoerd gericht op inwoners of bedrijven wiens gebouw reeds een natuurlijke nestplaats is voor gierzwaluwen. Bouwpromotoren worden gevraagd om structureel nestmogelijkheid te voorzien voor gier- of huiszwaluwen bij nieuwbouw of (bijvoorbeeld aan de KULeuven) om bestaande nestholtes van gierzwaluwen te behouden bij restauratie.

In een tweede project  “De Dijle, Levend door Leuven” willen we inwoners sensibiliseren omtrent de Dijle. Daar waar de laatste decennia de band tussen stedelijke rivieren en inwoners sterk verwaterde en deze stromen slechts als open riolen werden aanzien, wil dit project de inwoners terug in contact brengen met de Dijle. Concrete acties zijn onder andere een tentoonstelling en een stadswandelingen. De ecologische waarde van de Dijle staat steeds centraal in de projecten.

Een derde project is een project ter bescherming van hazelworm. Zo is er een belangrijke restpopulatie op de Keizersberg en in de tuinen aan de Riddersstraat en hogergelegen wijk. Een folder maakt de inwoners attent op de natuurwaarden in hun tuin, geeft tips voor het behoud van de soort en geeft aan hoe de stad, bijvoorbeeld via een beter beheer van de Keizersberg, wil bijdragen aan het behoud van de soort.

Een laatste project is het uitbreiden en verfijnen van het ecologisch maaibeheer of de ecologische aanleg van het groen op de vesten of de ring. Samen met de groendienst wordt nagegaan hoe het project kan worden uitgebreid. Zo kan op een aantal plaatsen worden overgegaan op extensief maaibeheer en kunnen op sommige plaatsen struikgroepen worden ingeplant.

Vroegere acties

Naast deze vier acties werkt de milieudienst nog aan tal van andere projecten in het kader van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan. Zo ondersteunt de stad lokale initiatieven en verenigingen die zich bezighouden met natuurbeheer en –behoud en is er een jaarlijkse subsidie voor het beheer van reservaten en de ondersteuning van de aankoop van nieuwe gebieden. Recent is ook een reststrook achter een woningproject in de Wittebolstraat en grenzend aan het reservaat in Wijgmaalbroek, in erfpacht gegeven aan Natuurpunt om zo de buffering tussen natuur en woning te garanderen en de natuurwaarden in het broek te beschermen.

De stad is ook zelf aan het werk in een aantal natuurgebieden: de stad beheert al vele jaren Kesselberg, de Dijlemeander, Abdij van 't Park en sinds kort ook de Keizersberg. Van een beter beheer van de Keizersberg wordt overigens zeer binnenkort werk gemaakt. Het gebied krijgt een belangrijke natuur- en recreatiefunctie. In de heraanleg staat het verbeteren van de natuurwaarden centraal en krijgt het in grote delen van het gebied zelfs prioriteit op de andere gebruiksfuncties.
Waar mogelijk wordt ook in andere gebieden samen aan natuur gewerkt: zo probeert de stad in het domein Heiberg op advies van en samen met vrijwilligers van Natuurpunt het graslandbeheer te optimaliseren om zo de uiterst zeldzame graslandvegetatie te behouden.

>> Aandachtssoorten

Meer info

Mohamed Ridouani, schepen van personeelszaken, onderwijs, duurzame ontwikkeling en diversiteit, tel. 016 21 15 04, mohamed.ridouani@leuven.be
Geert Vanhorebeek, milieudienst, 016 21 18 13, geert.vanhorebeek@leuven.be.

>> Geef om Natuur

Natuurpunt Leuven